ඔබ අපේ විශිෂ්ට සේවාව භුක්ති විඳීමට ඔබ සැමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අපව තෝරා

අපගේ නිෂ්පාදන හොඳ තත්ත්වයේ හා ණය ඇති

 • වෘත්තිය උපකරණ ක සම්පූර්ණ ගොන්න, පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන් 10 කට වඩා වැඩි, මුළු බලාගාරය කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාන්ය කම්කරු වයස අවුරුදු 4 කට වඩා වැඩි කාලයක් වේ.

  නිෂ්පාදනය හා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හැකියාව

  වෘත්තිය උපකරණ ක සම්පූර්ණ ගොන්න, පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන් 10 කට වඩා වැඩි, මුළු බලාගාරය කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාන්ය කම්කරු වයස අවුරුදු 4 කට වඩා වැඩි කාලයක් වේ.

 • අපි කර්මාන්තය වේගයෙන් සංවර්ධනය වන අතර, පරිසර ආරක්ෂාව අපේ හොඳම කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පරිසර හිතකාමී අමුද්රව්ය භාවිතය පිළිපැදිය සහ එකම තරග විමෝචන ප්රමිති බව සැපයුම්කරුවන් සමග සහයෝගයෙන්.

  පාරිසරික ආරක්ෂාව සංකල්පය

  අපි කර්මාන්තය වේගයෙන් සංවර්ධනය වන අතර, පරිසර ආරක්ෂාව අපේ හොඳම කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පරිසර හිතකාමී අමුද්රව්ය භාවිතය පිළිපැදිය සහ එකම තරග විමෝචන ප්රමිති බව සැපයුම්කරුවන් සමග සහයෝගයෙන්.

 • අපි ක්රමානුකූලව කර්මාන්තශාලාව, BSCI, Sedex, ඩිස්නි, වෝල්මාර්ට්, ඉලක්ක, විගණන සම්මත. ද අනෙක් විගණන පිළිගන්නවා.

  විගණන හා සේවා

  අපි ක්රමානුකූලව කර්මාන්තශාලාව, BSCI, Sedex, ඩිස්නි, වෝල්මාර්ට්, ඉලක්ක, විගණන සම්මත. ද අනෙක් විගණන පිළිගන්නවා.

ජනප්රිය

අපගේ නිෂ්පාදන

අපි උසස් තත්ත්වයේ උසස් කාර්යක්ෂමතාව intelligentequipment නිර්මාණය, කර්මාන්තය තුළ ශක්තිමත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම, වෘත්තීය අත්දැකීම් දශක, විශිෂ්ට නිර්මාණ මට්ටමේ තියෙනවා.

අපි කවුද

නිංෙබෝ Charron කර්මාන්ත සමාගම, ලිමිටඩ්. Established for many years,has more than 110 employees; the factory covers an area of 7,300 square meters, and the average growth rate of annual turnover is 30%. It has passed the inspections of BSCI, Walmart, Sedex, Disney, etc. Located in Yinzhou District, Ningbo City, it will take only 30 minutes from Ningbo Port to the company. It mainly manufactures various paper products (such as board games, card games, puzzles, stationery, etc.), and it also has a complete supply chain, to provide customers with quality accessories and products (such as toys, plastic products, rubber products, metal products, electronics, etc.)

 • 02
 • 01
 • fasdadfag
 • 04,
 • 98989
 • 05
 • 0454